Kurs i etik, mångfald och jämlikhet på FSL 2018

2018-03-31T05:36:02+00:00 lördag, 18 november|

likaratt

Vi kommer att arrangera ett flertal olika kurser under FSL 2018. En av dessa blir med fokus på ”likarätt” och diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen inkluderas kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Under de senaste fem åren har flera av oss, som också arbetar med FSL, arrangerat likarättsutbildningar t ex på Stora Likarättsdagarna och FSL för många tusentals deltagare.

Vi behöver alla lära mer om hur vi tar hand om varandra på bästa vis. Alla ska vara absolut välkomna i vår hälso- och sjukvård som läkare-medarbetare-patient. Häng med och fördjupa Din kunskap i allt från juridiska aspekter och jämlik vård till den viktiga frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Passa på att gå kursen som en del i Din ST eller som fortbildning för Dig som är specialist, kanske den viktigaste för Dig på länge?!