Global hälsa, en praktisk guide

2018-08-16T18:59:59+00:00 torsdag, 9 augusti|

Vi bjuder alla kongressdeltagare på boken ”Global Hälsa, en praktisk guide”. Ni välkomnas också till symposiet ”Att arbeta med global hälsa, hur gör man? med chans till speed-dating!

Bild: I ett gott samarbete mellan FSL, SLS och SIGHT bjuder vi samtliga kongressdeltagare på boken ”Global Hälsa, en praktisk guide”.

Du får Din bok som en gåva vid registreringen när Du kommer till kongressen. Du som vill lyssna och lära mer välkomnas också till ett symposium på torsdag morgon, 08.30-10.00 (sal: Palissad Väst).

Vi kommer då att diskutera varför svenska läkare bör arbeta kliniskt med global hälsa, utomlands och på hemmaplan, och hur man kan gå till väga rent praktiskt. En rad erfarna panellister kommer att berätta om sina egna erfarenheter och dela med sig av tips och råd till deltagarna. Syftet är att bemöta det växande globala intresset bland svenska läkare, och målet med symposiet är att ge deltagarna en skjuts på vägen mot arbete inom global hälsa. Symposiet vänder sig både till dem som redan har erfarenhet av global hälsa och dem som är nyfikna på området men ännu inte tagit steget.

Vi kommer att ge denna programpunkt i form av en modererad paneldiskussion där panellisterna först får ge en kort presentation och därefter får svara på frågor från publiken och moderatorerna. Sessionen följs av speed-dating med panellisterna, där deltagare kan anmäla sig för att under en och en halv minut tala med var och en av panellisterna.

Föreläsare

  • Tobias Alfveìn, Docent, barnläkare, Sachsska Barnsjukhuset och Karolinska Institutet, Ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitteì för Global Hälsa, Stockholm
  • Helena Frielingsdorf, ST-läkare i psykiatri, Norrköping
  • Lars Hagander, Barnkirurg, docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Märit Halmin, Narkosläkare, medicine doktor, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Helen Sinabulya, kirurg, medicine doktor, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Moderatorer

  • Anna-Theresia Ekman, Läkare, Stockholm
  • Hampus Holmer, AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, doktorand, Lunds universitet, Stockholm/Lund