FSL förberedelseuppgifter publicerade (ST-kurser)

2018-06-01T21:40:52+00:00 fredag, 1 juni|

Nu har länkarna till förberedelseuppgifterna för ST-kurserna publicerats på vår hemsida!

Gå in redan idag för att se vad Du behöver göra innan din ST-kurs. Förberedelseuppgifterna kan bestå av exempelvis inläsningsmaterial, inskick av fallpresentation webbutbildningar eller multiple choice test. Syftet är att du redan innan din/dina kurs/er ska ha börjat fundera och förbereda dig på ämnet så att du kan få ut ännu mer av din kurs. Uppgifterna är obligatoriska och krävs för godkänd kurs.

Deadline är 1 september, dvs de ska genomföras redan innan Du kommer till kongressen.

Till förberedelseuppgifter