Vi kan nu glädjande meddela att FSL 2018 är LIPUS-granskad och godkänd.

Kursbeskrivningen granskas gentemot en uppsättning kriterier som tagits fram av professionen. Varje punkt i kursbeskrivningen motsvarar ett av kvalitetskriterierna. Kursens innehållsdeklaration ska hålla en acceptabel nivå, vara utförlig och transparent. Lipus har granskat och godkänt denna kurs.

Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180032).

There are 0 comments