Fira 10-års jubileum med oss. Anmäl Ditt deltagande med start den 28 februari!

Varmt välkomna till Sveriges största kongress med ST i fokus den 4-7 september 2018 på Malmö Arena.
Framtidens Specialistläkare firar 10-årsjubileum med en extra utbildningsdag så att Du kan välja fler kurser, symposier och föredrag med kunskapsutbyte i alla former, samt med mingel och sociala aktiviteter under alla fyra kongressdagar.

Anmälan öppnar 28 februari!


There are 0 comments