Digitala kurser 2020 2020-05-08T16:41:26+00:00

Digitala Kurser 2020 

Värm upp med en digital ST-kurs redan i höst!

Vi erbjuder nu möjligheten att gå tre olika digitala ST-kurser under hösten motsvarande delmål gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap. Dessa, samt alla andra kurser, erbjuds sedan återigen på plats under kongressen 2021. Kurserna är inlämnade till Lipus för granskning. 

Kursbeskrivningarna hittar du här.

Anmälan

Anmälan öppnar den 20/5 på framtidenslakare.se. Sista dag för anmälan till kurserna är 2020-12-01. Du kan anmäla dig till en eller flera kurser. Kursavgiften avser kursadministration, pre-/posttest, instuderingsuppgift, tillgång till webinar-föreläsningar, utvärdering samt utfärdande av intyg. Det finns inget vinstsyfte med FSL och eventuellt överskott återförs i sin helhet till kongressen 2021. 

Gå en kurs: 1500:- exkl moms
Gå två kurser: 3000:- exkl moms
Gå tre kurser: 4500:- exkl moms

 

Upplägg

De tre kurserna kommer att vara tillgängliga att delta i från 2020-09-15 till och med 2020-12-15. Du kan närsomhelst under denna period gå den/de kurserna du har blivit antagen till. Vi rekommenderar att du i samråd med din chef och schemaläggare frigör arbetstid motsvarande 2 heldagar (kan delas upp över fler dagar) för respektive kurs. 

Så som tidigare ingår i våra kurser en instuderingsuppgift som du ska göra innan kursen. Uppgiften kan bestå av exempelvis inläsningsmaterial, skrivande av en fallpresentation eller att du ska titta på små filmer. Syftet är att du ska känna dig väl förberedd vid kursstart, så att du kan få ut ännu mer av din kurs. Det ingår i vissa kurser ett så kallat pre- och post-test för utvärdering av uppnådd kompetens. Den fysiska undervisningen har ersatts av förinspelade föreläsningar och intervjuer som du tittar på själv via din dator t ex på arbetsplatsen. Vi genomför därför fortlöpande närvarokontroll på inloggade deltagare (unik deltagarkod) för att kunna utfärda intyg motsvarande delmål i ST. Den sista punkten som ska göras är att skicka in Lipus-kursutvärdering för kursen.

Intyg

När du efter genomförd kurs har skickat in den elektroniska utvärderingen inleder vi granskningen av dina genomförda moment. Intygen skickas därefter ut med en kort handläggningstid. Varje kurs utvärderas separat. Pga GDPR sparas inga personuppgifter efter avslutad kurs. Det betyder att du måste vara mycket noga med att spara ditt intyg själv.

Kontakt

Om du har frågor gällande hur du anmäler dig, hur du gör utvärderingen eller hur du får ut ditt intyg var god kontakta MKON via [email protected].

Om du har frågor angående kurserna och deras innehåll var god kontakta FSL via vårt kontaktformulär