Det yrkeslivslånga lärandet

2018-03-31T04:47:45+00:00 onsdag, 7 februari|

Det yrkeslivslånga lärandet som läkare – ansvar och möjligheter

Möt Professor Stefan Lindgren, överläkare och Ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Tillsammans med inbjudna gäster belyser Stefan det ansvar och de möjligheter som finns i det yrkeslivslånga lärandet.

Yrkeslivslångt lärande är en förutsättning för läkarens kompetens, tillfredställelse i arbetet och utvecklingsmöjligheter. Fortbildningen som specialistkompetent läkare saknar den struktur och handledning som utmärker grundutbildningen och specialiseringstjänstgöringen. Men den är en helt nödvändig del i sjuvårdsproduktionen.

Under seminariet på Framtidens Specialistläkare belyses hur behoven av fortbildning kan formuleras och dokumenteras samt hur arbetet i vardagen kan utgöra grund för fortbildning genom kollegial dialog, litteraturstudier och reflexion. Men också hur metoder från de två tidigare faserna av det yrkeslivslånga lärandet kan stödja fortbildningen