Advisory Board FSL 2018 2018-07-17T15:52:05+00:00

ADVISORY BOARD FSL 2018

Nu är Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SYLF, Sjukhusläkarna samt Socialstyrelsen på plats i FSL Advisory Board tillsammans med oss i lokala organisationen. Vi har ordförande och suppleant med från samtliga dessa organisationer, som också kommer synas på plats.

Advisory board skapar möjlighet för insyn och delaktighet för att tillsammans med nationella goda krafter kunna utveckla kongressen framåt.

 Organisation Ordinarie Suppleant
Region Skåne Karin Melander Ronny Wain
Sveriges läkarförbund Heidi Stensmyren Sofia Rydgren Stale
Svenska Läkaresällskapet Stefan Lindgren Britt Skogseid
SYLF Jonas Ålebring Anne Liljedahl
Sjukhusläkarna Karin Båtelson Bengt von Zur-Mühlen
Socialstyrelsen Anna Krzymowska  Jenita Nilsson
Ordförande, advisory board:  Ola Björgell