Abstracts

Här presenteras inkomna abstracts till FSL 2018, från A-Ö.
Listan uppdateras efterhand och kommer infogas i det vetenskapliga detaljsschemat som presenteras på hemsidan senare i vår.

A

Alla klagar på journalsystemet, men ingen gör något åt det. Vad är problemet egentligen och vad kan vi göra åt saken?
Att arbeta med global hälsa som läkare: Hur gör man?
Att nå fram, inte bara ut
Att skriva om livet i vården idag

B

Byggare sökes! Om kompetenser för och i den framtida hälso- och sjukvården

D

Den hypokondriska läkaren
Det mänskliga bemötandet
Det yrkeslivslånga lärandet som läkare - ansvar och möjligheter
Diagnostik och genomik vid ovanliga sjukdomar
Du är vad Du äter

E

Etik i praktiken - kollision med värdegrundet?

F

Fysisk aktivitet för barn = jämlik hälsa?

G

GULDKORN – levnadsvanor i fickformat
Går det att göra en klinisk karriär och samtidigt forska på hög nivå?
Gör det du älskar så behöver du aldrig jobba en dag i ditt liv

H

Hjälp - jag har blivit studierektor!
Hur blir man en bra läkare?
Hur kommunicera effektivt mellan labmedicin och klinisk sjukvård? Några tankar när google inte räcker.
Hur ser fortbildningen ut när du blivit specialist?

I

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk
Informationspunkt om översyn av ST-rådet
Inkluderande bemötande - bättre resultat
Introduktionsutbildning i handledning

J

Jämlik vård(?) - Likarätt och antidiskriminering i praktiken

K

Kurs i smittskydd och vårdhygien

L

Laborera rätt och lagom - eller utav bara helvete? Så tänker du klokare för att få mest nytta av dina labsvar.
Ledarskapskurs
Läkarprofession – medicinsk etik
Läkekonst – Berättarkonst – Diktkonst En specialistläkare möter en litteraturspecialist

M

Migrationsrelaterad stress och trauma: Hälsofrämjande insatser i klinisk praktik
Mindfulness – is not what you think! - erfarenheter och forskning, var står vi idag?

N

Nyheter från SK-kursverksamheten på Socialstyrelsen.pdf

P

Palliativ medicin
Patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete - från ord till handling

R

Röntga rätt och lagom

S

Sex, drugs and rockn'roll - konsten att njuta av kemi
Sexuella övergrepp är ett samhällsproblem, men vem tar hand om patienten?
Sjukdomsförebyggande metoder i praktiken - behandling av ohälsosamma levnadsvanor
SLS utbildningsmodell för asylsökande läkare
Socioekonomiska skillnader i hälsa
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av AT
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av ST
Studierektor - du arbetar inte ensam!
Studierektorskonferens
Ståplats i sjukvården
Så styr pengarna i sjukvården

U

Underbart är gott!
Utlandsutbildade läkare - stöd till reell kompetens

V

Vad behöver ST-läkare veta om hälso- och sjukvårdsekonomi?
Vad kan läkare göra för klimatet?
Varför ska du forska?
Vildmarksmedicin - sjukvård utöver det vanliga
Vilsen, ilsken eller farlig?

Ä

Äventyr i Kapstaden. Om att arbeta som läkare i ett annat land.