Abstract – formulär 2019-12-06T22:18:33+00:00

ABSTRACT – FORMULÄR

Abstract

Detta formulär skall Du som är inbjuden föreläsare använda för att fylla i information om föreläsning/seminarium/kurs som skall hållas på FSL 2020. Skriv gärna in namnet på Din kontaktperson i FSL, så blir det lättare med kommunikation och kommande schemaplanering.
  • Försök att skapa en titel som lockar deltagare till just Din framställan!
  • FunktionNamnTitelArbetsplatsOrt 
    Lägg till en ny rad
    Namn, eventuell akademisk titel, yrkestitel, arbetsplats och ort för samtliga medverkande. Huvudansvarig skall stå överst i listan! OBS. Använd plustecknet till höger om fältet för att lägga till fler personer. Med FUNKTION menas exempelvis om personen är moderator, deltagare, föreläsare, etc.
  • Sammanfatta framställningen med några få meningar. Skriv gärna något om presentationens syfte, innehåll och mål, samt ev. delmål enligt ST 2015.
  • Vilken typ av framställan - föreläsning, workshop, seminarium, etc.
  • Har du någon ytterligare information att tillägga, vänligen använd detta textfält.
  • Kontaktuppgifter (ENDAST för intern kommunikation)