Abstract – formulär 2019-12-06T22:18:33+00:00

ABSTRACT – FORMULÄR

Abstract

Detta formulär skall Du som är inbjuden föreläsare använda för att fylla i information om föreläsning/seminarium/kurs som skall hållas på FSL 2020. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt, så blir det lättare med kommunikation och kommande schemaplanering.
 • Försök att skapa en titel som lockar deltagare till just Din framställan!
 • FunktionNamnTitelArbetsplastsOrt 
 • FunktionNamnTitelArbetsplatsOrt 
  Namn, eventuell akademisk titel, yrkestitel, arbetsplats och ort för samtliga medverkande. Huvudansvarig skall stå överst i listan. OBS! Använd plustecknet till höger om fältet för att lägga till fler personer. Med funktion menas exempelvis om personen är moderator, deltagare, föreläsare, etc
 • Sammanfatta framställningen med några få meningar. Skriv gärna något om presentationens syfte, innehåll och mål, samt ev. delmål enligt ST 2015
 • Vilken typ av framställan - föreläsning, workshop, seminarium, etc
 • Har du någon ytterligare information att tillägga, vänligen använd detta textfält
 • Kontaktuppgifter

  Dessa används endast för intern kommunikation med er