Loading...
FSL 2020 2020-02-28T12:39:45+00:00

Välkommen till FSL 2020

1-4 september 2020 på Malmö Arena

Nu är det dags att planera Ditt deltagande i Framtidens Specialistläkare 2020 (FSL)  –  Sveriges största kongress med ST i fokus!

Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning till alla Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

MER OM KONGRESSEN

 Senaste nytt från FSL

VISA ALLA NYHETER