FSL 2016

Framtidens Specialistläkare | Malmö arena | 7-9 september Sveriges största kongress med ST i fokus


JUST NU: ladda ner vår app för FSL2016
Anmäl dig nu!

Välkommen till mötesplatsen för framtiden!

Framtidens Specialistläkare i Malmö är Sveriges största kongress med ST i fokus. Här kan du under tre dagar ta del av ett stort program med föreläsningar och kurser, delta i diskussioner runt ST, utbildning och fortbildning samt viktiga frågor för framtidens sjukvård. Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Årets kongress är större än någonsin... Läs mer

programbok2   

Program 7-9 september

FSL är en viktig mötesplats under ST där alla i Sverige möts och inhämtar både kunskap och nya kontakter. Det finns i år ytterligare fler programpunkter som välkomnar alla. Läs här om alla föreläsningar, debatter, workshops, temadagar, Läkarförbundets studierektorskonferens och Svenska Läkaresällskapets föredrag om etik, global hälsa och medicinsk vetenskap som arrangeras under FSL 2016.    
organisation   

Samarbetspartners

FSL samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med SLS, LF, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, SKL, Försäkringskassan, Universitet, Regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.
Lipuslitenvit5  

Granskad och godkänd kurs

FSL har alla år genomgått en extern kvalitetsgranskning och med höga betyg i utvärderingar. Programutbudet har granskats och godkänts av LIPUS inför 2016 års kongress. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se  (Lipus-nr 20160040)  

Nyheter

Tagga oss på Instagram! Använd taggen #framtidenslakare

Visa alla inlägg